Ιντερνετικές πλατφόρμες συναλλαγών Forex

To internet έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην άνοδο της αγοράς Forex.

Η τεράστια ανάπτυξη της οφείλεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό στη σύγχρονη τεχνολογία καθώς στις μέρες μας οι συναλλαγές στην αγορά ξένου συναλλάγματος στο μεγαλύτερο ποσοστό τους σε επενδυτικές κινήσεις κεφαλαίων με σκοπό το κέρδος και σε πολύ μικρότερο ποσοστό στις διακρατικές ανάγκες ανταλλαγής νομισμάτων.
Η απουσία φυσικής έδρας και ενός κέντρου συναλλαγών ευνόησε την ανάπτυξη εφαρμογών που ουσιαστικά μέσω του υπολογιστή δίνουν ακόμη και στον μικρό επενδυτή να έχει ανοιχτό ένα παράθυρο στο παγκόσμιο δίκτυο Forex. Οι εφαρμοφές δίνουν πρόσβαση στα πιο σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που είναι είναι ίδια για όλους τους συναλλασόμενους.
Ο επενδυτής μέσα από ένα εύχρηστο και απλό περιβάλλον αφού συνδεθεί στον λογαριασμό του μπορεί να δώσει εντολές που εκτελούνται αυτόματα όσο μικρές ή μεγάλες και αν είναι. Ο επενδυτής έχει δυνατότητα κάθε στιγμή να ελέγχει τις κινήσεις του καθώς και άμεση πρόσβαση σε όλο το ιστορικό των συναλλαγών του. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι με τα αυτοματοποιημένα συστήματα εντολών ο επενδυτής μπορεί με αυτόματα φίλτρα να έχει τεράστιες δυνατότητες έξυπνων εντολών και είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που έκαναν την αγορά Forex και τις ιντερνετικές εφαρμογές τις τόσο δημοφιλείς σε ολόκληρο το κόσμο.

Μία από τις γνωστότερες εφαρμογές Forex είναι και η eTORO

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ FOREX TRADING ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ